Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία Εγγραφή | Είσοδος     Αναζήτηση   
Νομοθεσία

Νομοθεσία Αδειοδοτήσεων
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013
Αδειοδοτήσεις

 Νόμος (3982/2011) απλοποίησης της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ 143/2011 Τεύχος Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Νόμο 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/2011), το Νόμο 4072/2012 και το Νόμο 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/2013).

 

1. Αδειοδότηση Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων

2. Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων 

3. Αδειοδότηση Επιχειρηματικών Πάρκων

 


Προγράμματα

Copyright © 2010 created by allweb.gr