Σύνδεση   Υπουργείο   Επικοινωνία

Languages

  • Ελληνικά
  • English
  • Deutsch
  • Français

Main menu

Συμμετοχή στη Διοίκηση

Οι επιχειρήσεις που παρέχουν κεφάλαιο συμμετοχών είθισται να συμμετέχουν και στη διοίκηση της επιχείρησης στην οποία επενδύουν και παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring, coaching). Η συμμετοχή στη Διοίκηση κατά κανόνα γίνεται με την απόκτηση σημαντικής μειοψηφικής συμμετοχής με παράλληλη ενεργή υποστήριξη της εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη 25/9/2019