Σύνδεση   Υπουργείο   Επικοινωνία

Languages

 • Ελληνικά
 • English
 • Deutsch
 • Français

Main menu

Αρμοδιότητες - Διάρθρωση

 1. Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής
  1. Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής
   1. Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων
   2. Τμήμα Μελετών, Αναλύσεων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης
   3. Τμήμα Δράσεων, Μέτρων και Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων
  2. Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
   1. Τμήμα Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
   2. Τμήμα Πολιτικών Υποστήριξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Βιοτεχνίας, Χειροτεχνίας και Εκπαίδευσης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας
   3. Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς
  3. Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών
   1. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας
   2. Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Επιχειρηματικών Εφαρμογών
   3. Τμήμα Νέων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Οικο-Καινοτομίας
   4. Τμήμα Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικής Αριστείας 
 2. Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών & Ελέγχου
  1. Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
   1. Τμήμα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών Αποδόσεων
   2. Τμήμα Μηχανημάτων, Μεταφορικών Μέσων και Εγκαταστάσεων Χώρων Αναψυχής
   3. Τμήμα Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μέσων Υπό Πίεση και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων
   4. Τμήμα Δομικών, Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων
   5. Τμήμα Εποπτείας Τεχνικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Ελεγκτικών Μηχανισμών
  2. Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων
   1. Τμήμα Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων
   2. Τμήμα Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων
   3. Τμήμα Συνεργασίας, Εποπτείας και Υποστήριξης Περιφερειών
  3. Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας
   1. Τμήμα Πολιτικών Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας
   2. Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας
   3. Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων
   4. Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής
   5. Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων (Εισροών-Εκροών)
  4. Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων
   1. Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών
   2. Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιομηχανικής Ασφάλειας
   3. Τμήμα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Χωροθεσίας
   4. Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων