Σύνδεση   Υπουργείο   Επικοινωνία

Languages

  • Ελληνικά
  • English
  • Deutsch
  • Français

Main menu

Γ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΔΤΕΑΕ)

Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. 10069/52/ΦΓ.6.19/28-01-2016 «Εφαρμογή του σημείου 3γ) της υποπαραγράφου ΣΤ23 του ν.4254/14»