Σύνδεση   Υπουργείο   Επικοινωνία

Languages

  • Ελληνικά
  • English
  • Deutsch
  • Français

Main menu

27.02.2019

Επικαιροποίηση μηνός Ιανουαρίου 2019 του καταλόγου δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο των κατηγοριών ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής που ορίζει η ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017.

22.02.2019

Απόφαση ανάθεσης, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, στην εταιρεία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη για την έκδοση απόφασης χαρακτηρισμού της περιοχής Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης ως περιοχής που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης».