Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

18.02.2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου- εκτός καταλόγου-, υλοποίησης του έργου «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, για την προετοιμασία δράσεων που αφορούν στην διαδικασία της διαδοχής επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027»

 

09.08.2021

«Μελέτη για τις εργαστηριακές υποδομές στον ελλαδικό χώρο σε σχέση με τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών δοκιμών στο πλαίσιο εποπτείας αγοράς βιομηχανικών προϊόντων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 4 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της ΓΓΒ στον τομέα εποπτείας της αγοράς» με κωδικό ΟΠΣ 5007911.