Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διαδικασία και Κατηγορίες Βραβείων

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις αρχές του έτους και ολοκληρώνεται με την πανηγυρική ανακοίνωση των τελικών νικητών εκάστης κατηγορίας κατά τη διάρκεια της ετήσιας ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που πραγματοποιείται κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους στη διάρκεια της εκάστοτε Προεδρίας  του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία της επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια:

- 1ο στάδιο, επιλογή σε εθνικό επίπεδο, από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.

- 2ο στάδιο, επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή που επιλέγει τις καλύτερες συμμετοχές (shortlist).

Υπάρχουν έξι κατηγορίες βραβείων:

  1. Προώθηση της Επιχειρηματικότητας: ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες.
  2. Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών, επαγγελματικών, τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.
  3. Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος: επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων.
  4. Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης: τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  5. Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 2017): επιβραβεύονται οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις πράσινες αγορές και βοηθούν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων τους.
  6. Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας: επιβράβευση ενεργειών που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές στον κοινωνικό ή/και τον περιβαλλοντικό τομέα.

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες.