Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διμερής Βιομηχανική Συνεργασία

Εισαγωγικό Κείμενο

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες δια της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής / Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής & Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων, παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις Συνεδριάσεις Μεικτών Διυπουργικών Επιτροπών Οικονομικής Συνεργασίας, που διοργανώνονται και συντονίζονται από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, διαπραγματεύεται και συνδιαμορφώνει τα τελικά κείμενα που περιλαμβάνονται στα υπογραφέντα Μνημόνια Κατανόησης (Memorandum of Understanding), για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της (θέματα βιομηχανικής πολιτικής, επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπηρεσιών ποιότητας).