Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία - Μετρητικά Συστήματα Καυσίμων

 

Οδηγία 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα όργανα μέτρησης, η οποία αντικαθιστά την Οδηγία 2004/22/ΕΚ 

Καθορίζονται οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα μέτρησης, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά ή/και να τεθούν σε χρήση