Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι μια εκστρατεία την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την προαγωγή της επιχειρηματικότητας σε όλη τη Ευρώπη. Η εν λόγω εκστρατεία πραγματοποιείται σε 37 χώρες, έτσι ώστε οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες, σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους υφιστάμενους και μελλοντικούς επιχειρηματίες.

Οι εκδηλώσεις αυτές που μπορεί να έχουν τη μορφή ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, διαγωνισμών κ.λπ. διοργανώνονται από επιχειρηματικούς συνδέσμους, φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και δίνουν τη δυνατότητα στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις να ανταλλάξουν εμπειρίες, να ενημερωθούν για οτιδήποτε νεότερο αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να εξελιχτούν. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης νέων να ασχοληθούν με το επιχειρείν. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πάνω από 1.500 εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ είναι:

  • να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους στήριξης των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων από την ΕΕ και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,
  • να προάγει την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε περισσότερα άτομα, και κυρίως νέοι, να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνουν επιχειρηματίες,
  • να αναγνωρίζει την προσφορά των επιχειρηματιών στην ευημερία της Ευρώπης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Αρχής γενομένης το 2015, όλες οι εκδηλώσεις που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μπορούν να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η μεγάλη Ευρωπαϊκή Εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ετήσιας ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται και η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Βραβείων, κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους στη διάρκεια της εκάστοτε Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο