Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εθνική Νομοθεσία - Ταξίμετρα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υ.Α. Φ2-429/1999 & 430/1999 (ΦΕΚ 495/Β)

«Απαιτήσεις για έγκριση ηλεκτρονικών ταξιμέτρων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα» & «Ισχύς εγκρίσεων κυκλοφορίας ηλεκτρονικών ταξιμέτρων»

Υ.Α. Φ2-1341/1999 (ΦΕΚ 2024/Β)

Τροποποίηση της Υ.Α. Φ2-429/1999 «Απαιτήσεις για έγκριση ηλεκτρονικών ταξιμέτρων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα» - Σύνδεση ταξιμέτρων με ταμειακή μηχανή

ΚΥΑ Οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β)

«Όργανα Μέτρησης» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2014/32/ΕΕ - Καθορίζονται οι απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα μέτρησης, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά ή/και να τεθούν σε χρήση, η οποία αντικαθιστά την Κ.Υ.Α. Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ 521/Β) «Όργανα Μέτρησης» - Καθορίζονται οι απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα μέτρησης, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά ή/και να τεθούν σε χρήση

Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ2090/Β)

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (Άρθρο 103)