Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις ακόλουθες ομάδες πολιτικής του ΟΟΣΑ:

  • Επιτροπή για τη Βιομηχανία, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα (Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship – CIIE)
  • Ομάδα Εργασίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Επιχειρηματικότητα (Working Party on SMEs and Entrepreneurship – WPSMEE). Στο πλαίσιο της εν λόγω ομάδας έχει συσταθεί άτυπη υπο-ομάδα για τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Επιχειρηματικότητας (WPSMEE Informal Steering Group on SME and Entrepreneurship Finance) στην οποία η Ελλάδα εκπροσωπείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και που έργο της είναι η εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων για την πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση.