Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E. (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ)

Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) είναι εταιρεία εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης. Στις διεθνείς δραστηριότητές της χρησιμοποιείται η επωνυμία «Materials Industrial Research and Technology Center S.A.» και ο διακριτικός τίτλος «MIRTEC S.A.».

Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ είναι μια εταιρεία δημόσιου συμφέροντος μικτού χαρακτήρα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, πέραν του Ελληνικού Δημοσίου, συμμετέχουν με μικρό ποσοστό φορείς και εταιρείες του δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικές εταιρείες.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., με έδρα στο Βόλο, προήλθε από τη συγχώνευση σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4002 /2011(ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) και το άρθρο 19 του ν.4038/12 (ΦΕΚ 14/Α/2-02-2012) τριών τεχνολογικών φορέων:

  • ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. (Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων),
  • ΕΚΕΠΥ Α.Ε. (Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυριμάχων) και
  • ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. (Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών).

Επιπλέον, στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. προσαρτήθηκαν επίσης και οι δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε).

Η αρμοδιότητα εποπτείας της νέας ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ έχει ανατεθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.