Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ένταξη Εκδήλωσης στην Πρωτοβουλία

Μπορώ να συμμετάσχω;

Παλαιοί και εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες, νέοι, επιχειρηματικοί σύνδεσμοι, υπηρεσίες στήριξης επιχειρήσεων, δημόσιες αρχές, εκπαιδευτικά ιδρύματα - όλοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ.

Τι πρέπει να κάνω;

Εάν ενδιαφέρεστε να διοργανώσετε κάποια σχετική εκδήλωση και να την εντάξετε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ, θα πρέπει να έχει  στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας παλαιών και νέων επιχειρήσεων και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τη διαθέσιμη στήριξη (ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και τοπική) που μπορούν να λάβουν.

Με ποιον τρόπο;

Μέσω συνεδρίων, διαγωνισμών, εκθέσεων, ανοικτών ημερίδων σε επιχειρήσεις και σχολεία ή με κάθε άλλο μέσο προσέλκυσης ακροατηρίου που ενδιαφέρεται για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Για ποια θέματα;

Όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για τη λειτουργία μιας μικρής/μεσαίας επιχείρησης, ανάλογα με την ειδικότητα ή την πείρα σας: νέες επιχειρήσεις, κοινωνική εταιρική ευθύνη, φορολογικά και νομικά θέματα, γυναικεία επιχειρηματικότητα, κοινωνική οικονομία, κ.λπ.

Πού;

Η εκδήλωση μπορεί να είναι τοπική, περιφερειακή, εθνική ή διασυνοριακή σε περίπτωση που συμμετέχουν τουλάχιστον 2 γειτονικές από τις 37 συμμετέχουσες χώρες.  

Πότε;

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εκδήλωσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με προθεσμία καταχώρησης ένα ημερολογιακό μήνα πριν από τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Πώς;

Θα πρέπει να καταχωρήσετε την εκδήλωσή σας ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, εάν η εκδήλωσή σας πληροί τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ, θα εγκριθεί από τον εθνικό εκπρόσωπο της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα χρήσης το λογοτύπου της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ και να μπορείτε να δείτε την εκδήλωσή σας δημοσιευμένη στο χάρτη όλων των Ευρωπαϊκών εκδηλώσεων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Εκπρόσωπο για την πρωτοβουλία στην Ελλάδα στα εξής στοιχεία:

Όλγα Νικολοπούλου  

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Γενική Δ/νση Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής

Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής

Tel: +30 210 3893822

Fax: +30 210 3893911

NikolopoulouO@ggb.gr