Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Κεφάλαια Συμμετοχών

Μια επιχείρηση μπορεί να αντλήσει κεφάλαιο από επενδυτικά ταμεία και εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) τα οποία χρησιμοποιώντας δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, επενδύουν στο μετοχικό κεφάλαιο καινοτόμων εταιρειών, οι οποίες έχουν ενδεχομένως μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

Αφορά καινοτόμες μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο εκκίνησης ή ακόμη και σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης (π.χ. λίγο πριν την είσοδό τους στη χρηματιστηριακή αγορά). Εκτός από τη επιχειρηματική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, οι εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών μπορεί να συμβάλλουν μέσω συμμετοχής στη Διοίκηση μιας ΜμΕ ή και να αναπτύξουν συνεργασίες με μια ΜμΕ.

Συνοπτικά, ανάλογα με τον τρόπο χρηματοδότησης, μια επιχείρηση που αντλεί κεφάλαιο συμμετοχών έχει τις παρακάτω δυνατότητες στήριξης:

 

Τελευταία Ενημέρωση: 06/03/2020