Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ετήσια έκθεση επιδόσεων των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων (Small Business Act)

Δημοσιεύτηκαν η ετήσια έκθεση επιδόσεων των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων,  με τα συνοδευτικά έγγραφα καθώς και η ετήσια έκθεση για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, τις  οποίες συντάσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ετήσια βάση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των ΚΜ. (επιλογή στο ggb.gr "Επιχειρηματικότητα/ Εθνικό Παρατηρητήριο Μμε" ή απευθείας στον σύνδεσμο https://www.ggb.gr/el/SME_Envoy_for_Greece