Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας είναι αρμόδια για:

 1. Την αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης.
 2. Τη στήριξη και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.
 3. Την προώθηση των επιχειρηματικών συνεργασιών.
 4. Τη συμβολή στην ενσωμάτωσή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και στην παροχή υπηρεσιών.
 5. Τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της μεταποίησης,  βιομηχανίας και εν γένει των επιχειρήσεων και την προώθηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και μεθόδων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
 6. Τη συμβολή στην ανάπτυξη της βασισμένης στη γνώση οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της ενσωμάτωσης της τεχνολογικής και μη-τεχνολογικής (επιχειρηματικής ή οργανωτικής) καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία.
 7. Τη θεσμική υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 8. Την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.
 9. Τη συμβολή στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και την μείωση της γραφειοκρατίας.
 10. Τη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων με όρους που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων και συντελούν στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους.
 11. Την προγραμματισμένη και λελογισμένη χρήση της γης για αναπτυξιακούς σκοπούς.
 12. Την εποπτεία της λειτουργίας της αγοράς σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων