Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Υποέργο 1: Εκθέσεις Ανταγωνιστικότητας, κατάσταση και προοπτικές των ΜμΕ στην Ελλάδα 2013-2022

 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 13/5/2024

 

(ιστοσελίδα υπό κατασκευή)

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσίαση Υποέργου 1 / Στοχοθεσία, κατάσταση και προοπτικές των ΜμΕ: https://www.youtube.com/watch?v=FR2A53XcWGM

Έρευνα και ανάλυση στοιχείων για τις ΜμΕ: https://www.youtube.com/watch?v=RF7fi9TQ8zo

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σχετικό παραδοτέο

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜμΕ

1) Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε παραγωγικούς φορείς (2013-2019)

2) Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε ΜμΕ (2020)

3) Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε παραγωγικούς φορείς (2020)

4) Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε παραγωγικούς φορείς (2021)

5) Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε ΜμΕ (2022)

6) Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε παραγωγικούς φορείς (2022)

7) Θεματικός άξονας (του SBA) πρόσβασης σε χρηματοδότηση_αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε ΜμΕ (2020)

8) Θεματικός άξονας (του SBA) πρόσβασης σε χρηματοδότηση_αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε παραγωγικούς φορείς (2020)

9) Θεματικός άξονας (του SBA) ανταπόκρισης της Δημόσιας Διοίκησης_αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε ΜμΕ (2021)

10) Θεματικός άξονας (του SBA) ανταπόκρισης της Δημόσιας Διοίκησης_αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε παραγωγικούς φορείς (2021)

11) Θεματικός άξονας (του SBA) δεξιοτήτων και καινοτομίας_αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε ΜμΕ (2022)

12) Θεματικός άξονας (του SBA) δεξιοτήτων και καινοτομίας_αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας σε παραγωγικούς φορείς (2022)

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1) Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (2013-2019)

2) Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (2020)

3) Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (2021)

4) Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (2022)