Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών

Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) είναι:

  1. Η θέσπιση – βάσει κινδύνου – ενός αντικειμενικού και αμερόληπτου πλαισίου αξιολόγησης και διαχείρισης των αναφορών/καταγγελιών που υποβάλλονται στη ΓΓΒ και οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση των βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων που διατίθενται στην αγορά ή/και τίθενται σε χρήση/λειτουργία, αρμοδιότητας της ΓΓΒ.
  2. Η διασφάλιση της αξιοποίησης των αναφορών/καταγγελιών ως πηγή πληροφοριών για τη βελτίωση της στόχευσης των κινδύνων και του σχεδιασμού των ελέγχων.

Με την με Α.Π. 126538/30.11.2020 (ΑΔΑ: 64ΥΦ46ΜΤΛΡ-ΚΦΖ - ΦΕΚ 5457/Β’/2020) Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος με θέμα «Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», καθορίζεται η πολιτική διαχείρισης καταγγελιών στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ως προς τις διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση και τη διαχείρισή τους.

Πεδίο Εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών είναι τα προϊόντα, τα οποία υπόκεινται στην ενωσιακή και εθνική τεχνική βιομηχανική νομοθεσία αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4712/2020.

Αναφορές και καταγγελίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των βιομηχανικών προϊόντων, μπορούν να υποβάλλονται στη ΓΓΒ από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά, εγγράφως, τηλεφωνικώς κ.λπ.):

  • Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (ΑΚ-01) που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΓΓΒ www.ggb.gr και αποστολή της μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocollo@mindev.gov.gr.
  • Τηλεφωνικά στην αρμόδια διεύθυνση ή τμήμα (υπάρχει διαθέσιμος τηλεφω­νικός κατάλογος στην ιστοσελίδα της ΓΓΒ: https://www.ggb.gr) με ταυτόχρονη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (ΑΚ-01) καταγραφής από τον αρμόδιο υπάλληλο.
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων/ Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10200 Αθήνα.
  • Με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Πρωτόκολλο της ΓΓΒ στην Πλ. Κάνιγγος με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας (ΑΚ-01) που υπάρχει διαθέσιμη στο Πρωτόκολλο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ: