Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εθνική Νομοθεσία - Ζυγιστικά Όργανα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ Οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β)

«Όργανα Μέτρησης» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2014/32/ΕΕ - Καθορίζονται οι απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα μέτρησης, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά ή/και να τεθούν σε χρήση, η οποία αντικαθιστά την Κ.Υ.Α. Φ2-1393/2007 (ΦΕΚ 521/Β) «Όργανα Μέτρησης» - Καθορίζονται οι απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα μέτρησης, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά ή/και να τεθούν σε χρήση

ΚΥΑ Οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (ΦΕΚ 1230/Β)

«Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2014/31/ΕΕ - Καθορίζονται οι απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα ζύγισης, με μη αυτόματη λειτουργία, προκειμένου να διατεθούν στην αγορά ή/και να τεθούν σε χρήση. η οποία αντικαθιστά την Υ.Α. Φ2-1347/2013 (ΦΕΚ 1392/Β) «Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009

Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α)

«Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» - Όργανα Μέτρησης (Άρθρο 14)

Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ2090/Β)

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (Άρθρο 102)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΑ «ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Διευκρινίσεις, απαιτήσεις και συστάσεις για την επιλογή ζυγιστικών οργάνων κατάλληλων για χρήση σε εμπορικές συναλλαγές

ΟΔΗΓΙΑ «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ»

Ενημέρωση κατασκευαστών / εισαγωγέων ζυγιστικών οργάνων που προορίζονται για χρήση σε εμπορικές συναλλαγές

ΟΔΗΓΙΑ «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»

Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΖΥΓΩΝ

  1. Πρωτόκολλο ελέγχου ακρίβειας ζυγού κατηγορίας ακρίβειας II (Class II)
  2. Πρωτόκολλο ελέγχου ακρίβειας ζυγού κατηγορίας ακρίβειας III (Class III)
  3. Πρωτόκολλο ελέγχου ακρίβειας ζυγού κατηγορίας ακρίβειας III – διπλής υποδιαίρεσης (Class III - double)
  4. Πρωτόκολλο ελέγχου ακρίβειας ζυγού κατηγορίας ακρίβειας IV (Class IV)