Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Αξιολόγηση Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων Ι"

Τελευταία ενημέρωση: 18/09/2018

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-13. Προκηρύχθηκε από τη ΓΓΒ/Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων λίγο πριν την έναρξη της κρίσης και της παρατεταμένης ύφεσης που ακολούθησε και συγκεκριμένα, στις 04-02-2011 (Απόφαση Προκήρυξης) μετά από ανοιχτή δημόσια διαβούλευση ενός μήνα.

Η παρούσα μελέτη αξιολόγησης συντάχθηκε με ίδια μέσα και πρωτοβουλία της ΔΣΜμΕ της ΓΓΒ, προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα για το μελλοντικό σχεδιασμό μέτρων στήριξης των ΜμΕ και της βιομηχανίας.

H ανάλυση και γραφική απεικόνιση των δεδομένων έγινε με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα και συγκεκριμένα με τη χρήση «python», των σχετικών βιβλιοθηκών της («pandas», «numpy», «matplotlib», «seaborn», «docx») και της διαδικτυακής εφαρμογής ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα «jupyter notebook».

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται στοιχεία για τα εξής:

Περίληψη

Πλήρες Κείμενο

Για πληροφορίες και προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας.