Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εκ των υστέρων αξιολογήσεις Προγραμμάτων ΕΣΠΑ της ΓΓΒ

Τελευταία ενημέρωση: 18/9/2018

Η Διεύθυση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΔΣΜμΕ) δημοσιεύει τις παρακάτω μελέτες αξιολόγησης για τα αποτελέσματα των σχετικών Προγράμματων ΕΣΠΑ που υλοποίησε η ΔΣΜμΕ της ΓΓΒ. Οι εκ των υστέρων (ex-post) αξιολογήσεις αποτυπώνουν χρήσιμους δείκτες των τελικών αποτελεσμάτων των Προγραμμάτων προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα για το μελλοντικό σχεδιασμό πολιτικών στήριξης των ΜμΕ και της μεταποίησης στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται στοιχεία για τα εξής:

  • μέσος όρος προϋπολογισμών και δημόσιας δαπάνης ανά κλάδο, μέγεθος επιχειρήσεων και περιφέρεια,
  • κλαδική ανάλυση με βάση τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας,
  • συσχέτιση μεγέθους επιχειρήσεων με επιλέξιμους κλάδους,
  • ανάλυση ανά περιφέρεια και μέγεθος (περιφερειακή διάσταση),
  • εξειδικευμένη ανάλυση για τον τομέα και τους επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης,
  • ανάλυση της διοικητικής διαδικασίας παρακολούθησης του προγράμματος,
  • επισήμανση προβλημάτων – αδυναμιών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, προτάσεις.

Οι μελέτες αυτές και οι σχετικοί δείκτες που παρουσιάζονται σχεδιάθηκαν και συντάχθηκαν με ιδία μέσα και πρωτοβουλία των στελεχών της ΔΣΜμΕ.
Η  ανάλυση και παρουσίαση έγινε με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα και συγκεκριμένα με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού «python», σχετικών βιβλιοθηκών της («pandas», «numpy», «matplotlib», «seaborn», «docx») και της διαδικτυακής εφαρμογής ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα «jupyter notebook».

Μελέτες: