Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜμΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 06/03/2020

 

Επισκόπηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων για τις ΜμΕ

 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία κινητοποιούν συνδυαστικά δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της αγοράς να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). Συμβάλλουν έτσι στη χρηματοδότηση των ΜμΕ με δάνεια (loan funding), αλλά και με κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (equity) μέσω της συνεπένδυσης με ενδιαφερόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες ή εξειδικευμένα επενδυτικά σχήματα). Η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς δημόσιους πόρους, μέσω μιας σειράς προγραμμάτων.

Στείλτε μας τα σχόλιά σας!