Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Νέος Κανονισμός της ΕΕ για γεωγραφικές ενδείξεις σε χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα

 

Τελευταία Ενημέρωση: 1/7/2024

 

Στις 27 Οκτωβρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δημοσίευσε τον Κανονισμό 2411/2023 σχετικά με την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ) σε χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται ολοκληρωμένη προστασία, εφόσον διασφαλίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των καταχωρισμένων Geographical Indications (GI). Ο νέος Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 2023 και θα εφαρμοστεί από την 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ η ανάγκη θέσπισής του προέκυψε από τη μη ύπαρξη μηχανισμού σε επίπεδο ΕΕ για τη διαφύλαξη των GI των μη γεωργικών προϊόντων, με μόνο 16 κράτη-μέλη να έχουν θέσει ειδικά εθνικά συστήματα προστασίας για τις ΓΕ σε προϊόντα.

Ο Κανονισμός της ΕΕ περιλαμβάνει προϊόντα όπως: φυσικές πέτρες, υφάσματα, κοσμήματα, πορσελάνη, κεραμικά, προϊόντα ξύλου κ.ά., και ισχύει για όλους τους τύπους παραγωγών, αν και εστιάζει στην υποστήριξη των ΜμΕ και ιδιαίτερα των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Έτσι, προωθεί την ανάπτυξη στις αγροτικές/απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης ενθαρρύνοντας τους παραγωγούς να επενδύσουν σε νέα αυθεντικά προϊόντα και να προσφέρουν βελτιωμένη πληροφόρηση στους καταναλωτές.

Αναφορικά με την διαδικασία αίτησης, θεσπίζεται μια απλή και οικονομικά αποδοτική διαδικασία, που χωρίζεται σε δύο φάσεις για την καταχώριση ΓΕ σε προϊόντα CI: οι παραγωγοί υποβάλλουν τις αιτήσεις ΓΕ τους στις αρμόδιες αρχές του αντίστοιχου κράτους μέλους της ΕΕ και στη συνέχεια αυτές οι αρχές διαβιβάζουν τις επιτυχείς αιτήσεις στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για αξιολόγηση και έγκριση. Εάν ένα κράτος-μέλος δεν έχει θεσπίσει εθνικό σύστημα για την προστασία των ΓΕ, μπορεί να ζητήσει παρέκκλιση από την προαναφερθείσα τυπική διαδικασία κι εφόσον συμφωνήσει η Επιτροπή, οι παραγωγοί από αυτά τα κράτη-μέλη μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο EUIPO μέσω μιας διαδικασίας άμεσης καταχώρισης.

Το EUIPO θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση της διαδικασία και θα αναπτύξει επίσης ένα σύστημα πληροφορικής με διάφορα εργαλεία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας παρακολουθεί και συμμετέχει στις σχετικές διαδικασίες ενώ ταυτόχρονα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις επιχειρήσεις για τα οφέλη της υιοθέτησης/εφαρμογής του νέου Κανονισμού. Σύμφωνα δε με τη μελέτη για τη χαρτογράφηση της χειροτεχνίας και καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας που υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, στην ιστοσελίδα του Υποέργου 3 του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ: Μελέτη για τη χαρτογράφηση του τομέα της χειροτεχνίας & καλλιτεχνικής βιοτεχνίας, και συγκεκριμένα στο Παραδοτέο "Συμπεράσματα-Προτάσεις", υπάρχει ειδική μνεία στον Κανονισμό για τις ΓΕ και την προετοιμασία ένταξης χειροτεχνικών προϊόντων στις διατάξεις της προς υιοθέτηση πρότασης Κανονισμού (ΕΕ) για την Προστασία Γεωγραφικών Ενδείξεων σε βιοτεχνικά προϊόντα, με τον πίνακα προϊόντων προς ένταξη.

Η εφαρμογή του Κανονισμού, αποτελεί  ένα σημαντικό ορόσημο για την προστασία των ονομάτων των ευρωπαϊκών χειροτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων, που βασίζονται στην πρωτοτυπία και την αυθεντικότητα των παραδοσιακών δεξιοτήτων στις περιοχές όπου παράγονται, ενώ κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ θα έχει τη δυνατότητα να εντάξει εθνικό/ενωσιακό σύστημα προστασίας GI, διασφαλίζοντας τα μοναδικά προϊόντα που παράγονται σε περιοχές με πλούσια παράδοση και ιστορία και πληρούν τις απαραίτητες απαιτήσεις για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης που ορίζει η εθνική νομοθεσία και ο Κανονισμός.

Με την καταχώρηση της ΓΕ οι βιοτέχνες & οι βιομηχανικοί παραγωγοί, θα έχουν οφέλη όπως:

             Ενοποιημένη προστασία σε όλη την ΕΕ

             Χρήση σήμανσης εξέχουσας ΓΕ με τη χρήση ενός ξεχωριστού λογοτύπου στα προϊόντα τους

             Ανάδειξη συμμόρφωσης και ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων

             Διεθνείς ευκαιρίες προώθησης των προϊόντων ΓΕ

             Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

1) Geographical indicatios for craft anad industrial products explained

2) New EU Craft and industrial Geographical Indicatios

3) Geographical Indicatios - Crafts and Industrial Products

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ