Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Αξιολόγηση Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"

Τελευταία ενημέρωση: 18/9/2018, 16:01

 

Το Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Προκηρύχθηκε από τη ΓΓΒ/Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων λίγο πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης και της μετέπειτα παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης που ακολούθησε και συγκεκριμένα, στις 15-07-2010 (8396/824/15-07-2010 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) αφού πρώτα προηγήθηκε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς.

Η παρούσα μελέτη αξιολόγησης του Προγράμματος συντάχθηκε με ιδία μέσα και πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ, προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα για το μελλοντικό σχεδιασμό μέτρων στήριξης των ΜμΕ και της μεταποίησης.

H στατιστική ανάλυση και γραφική απεικόνιση των δεδομένων έγινε με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα και συγκεκριμένα με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού «python 3.6», των σχετικών βιβλιοθηκών της («pandas», «numpy», «matplotlib», «seaborn», «docx») και της διαδικτυακής εφαρμογής ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα «jupyter notebook».

 

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται στοιχεία για τα εξής:

 • Κλαδική ανάλυση για τα ολοκληρωμένα έργα για:
  • τον αριθμό και το ποσοστό έργων ανά κλάδο
  • τον προϋπολογισμό των έργων, συνολικά και το μέσο όρο,
  • τη δημόσια δαπάνη στήριξης, συνολικά και το μέσο όρο της,
  • ανάλυση προϋπολογισμού κ δημόσιας δαπάνης, ανά μέγεθος επιχειρήσης,
 • Περιφερειακή ανάλυση για:
  • τον προϋπολογισμό και τη δημόσια δαπάνη ανά Περιφέρεια
  • ανάλυση προϋπολογισμού έργων ανά Περιφέρεια και μέγεθος επιχείρησης
  • την κατανομή έργων στις δυο μεγαλύτερες Περιφέρειες, ανά μέγεθος επιχείρησης
 • εξειδικευμένη ανάλυση για τις δραστηριότητες της μεταποίησης
  • αριθμός έργων, ανά δραστηριότητα
  • προϋπολογισμός και δημόσια δαπάνη,
  • ανάλυση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα και μέγεθος
 • ανάλυση της διοικητικής διαδικασίας παρακολούθησης του προγράμματος,
 • επισήμανση προβλημάτων – αδυναμιών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος, προτάσεις.

 

Περίληψη

Πλήρες Κείμενο

Δεδομένα και κώδικας (προσεχώς)

 

Για πληροφορίες και προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας.