Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Συνέδριο «Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα», Αθήνα, 27 Απριλίου 2017.

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τη συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW) και την υποστήριξη του Enterprise Europe Network – Hellas, διοργάνωσε στις 27 Απριλίου 2017 στην Αθήνα, συνέδριο με θέμα «Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα».

Την εκδήλωση, που συγκέντρωσε περισσότερους από 300 συνέδρους, τίμησαν, μεταξύ άλλων, με τη συμμετοχή τους ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Γιάννης Δραγασάκης, ο Επίτροπος της Ε.Ε. για θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων κ. Pier Luigi Gilibert, ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρος Μητράκος και η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Irmfried Schwimann.

Η πρωτοβουλία διοργάνωσης του συνεδρίου, που εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς προωθητικών εκδηλώσεων με αντικείμενο την ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ενιαία Αγορά (Single Market Forum), αναλήφθηκε με στόχο να ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και τις επιχειρήσεις, αφενός για τις ασκούμενες πολιτικές στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφετέρου για τα διαθέσιμα, ευρωπαϊκά και εθνικά, χρηματοδοτικά εργαλεία (COSME, HORIZON 2020, EaSI, ΕΤΕΑΝ-ΤΕΠΙΧ, Equifund κλπ).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε τελετή υπογραφής τεσσάρων συμβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, για τη διοχέτευση συνολικά 420 εκ. ευρώ σ περισσότερες από 2.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, οι συμβάσεις θα επιτρέψουν (α) τη χορήγηση δανείων με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, μέσω του προγράμματος COSME και (β) τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της πρωτοβουλίας InnovFin στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.

Συνοπτικά, ως προς τις τοποθετήσεις των κεντρικών ομιλητών:

 Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Γιάννης Δραγασάκης, επιβεβαίωσε ότι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής για την έξοδο από την κρίση και παρουσίασε τις πέντε κυβερνητικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των ΜμΕ, επιγραμματικά: (α) δημιουργία ειδικών αναπτυξιακών εργαλείων, (β) νέος αναπτυξιακός νόμος, φιλικός προς τις ΜμΕ, (γ) δημιουργία συνθηκών για την αύξηση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας από τις τράπεζες – σε αυτήν, μάλιστα, την κατεύθυνση, προανήγγειλε και τη δημιουργία ενός μόνιμου φόρουμ με τη συμμετοχή τραπεζών, φορέων και κυβερνητικών στελεχών, (δ) ενθάρρυνση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης, (ε) διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των ΜμΕ, των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ο Επίτροπος της Ε.Ε. για θέματα Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπογραφή των συμφωνιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, έκανε μία συνολική αποτίμηση της συμβολής της ΕΕ γι τη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με εδική αναφορά στο σχέδιο Γιούνκερ.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξης Χαρίτσης, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, κάνοντας αναφορές στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο ο οποίος προβλέπει ειδικό καθεστώς επιδοτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις δράσεις ενίσχυσης που έχουν ενεργοποιηθεί και που αναμένεται να προκηρυχθούν μέσω του ΕΣΠΑ καθώς και στα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, κυρίως του ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Συνεπενδύσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων κ. Pier Luigi Gilibert, επιβεβαίωσε τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τεκμήριο της οποίας είναι οι 13 συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με ελληνικές τράπεζες το 2016 και 2017. Μέσω των συμφωνιών αυτών, το ΕΤαΕ έχει δεσμεύσει 250 εκ. ευρώ που αναμένεται να μοχλεύσουν συνολικά 1,2 δισ. ευρώ χρηματοδότησης για τις ελληνικές ΜμΕ, για τις οποίες η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξακολουθεί να συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση.

Ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρος Μητράκος, ενημέρωσε για τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με τη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, που αποτελούν τροχοπέδη στην επανεκκίνηση και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και  της ελληνικής οικονομίας.

Τις πολιτικές για τη χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανέπτυξαν στην πρωινή συνεδρία ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Παναγιώτης Κορκολής, η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Πατρίτσια Κυπριανίδου, και η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής κ. Ευγενία Φωτονιάτα. Από την πλευρά των φορέων στήριξης των επιχειρήσεων, συμμετείχαν με τοποθετήσεις τους οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος & του ΕΒΕΑ και Bασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος της ΕΣΕΕ.

Κατά την απογευματινή συνεδρία, παρουσιάστηκαν εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, τόσο σε ευρωπαϊκό (EFSI, COSME, HORIZON 2020, EaSI) όσο και σε εθνικό επίπεδο (ΕΤΕΑΝ/ΤΕΠΙΧ) καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και ενημέρωσης των ΜμΕ από την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ (DG GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα. Irmfried Schwimann, τον Υπεύθυνο Έργου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, κ. Γεώργιο Γιακουμάκη, τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ, κ. Κωνσταντίνο Γαλιάτσο και την Προϊσταμένη του Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, κα. Ελένη Μάλλιου.

Υψηλόβαθμα στελέχη όλων των συστημικών καθώς και δύο συνεταιριστικών τραπεζών που είναι δραστήριες στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης, παρουσίασαν, κατά την τελευταία συνεδρία, την εμπειρία τους από τις δράσεις που υλοποιούν με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των ελληνικών ΜμΕ στη χρηματοδότηση και το σχεδιασμό τους για μελλοντικές δράσεις, στην ίδια κατεύθυνση, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Κλείνοντας το συνέδριο, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Ευστράτιος Ζαφείρης συνόψισε τα συμπεράσματα των εργασιών ως εξής:

  • Η έξοδος της ελληνικής οικονομίας από την κρίση θα στηριχθεί με αναπτυξιακές πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας, η οποία θα συμβάλει στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
  • Η αύξηση του ΑΕΠ θα καταστεί δυνατή μέσα από τη στόχευση στην ανάπτυξη των τομέων της οικονομίας (μεταποίηση, logistics, ενέργεια) με σημαντική προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν/υπηρεσία.
  • Επιπλέον στόχος πρέπει να είναι η αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού και η λειτουργία ανταγωνιστικών και βιώσιμων επιχειρήσεων που θα συμβάλουν θετικά στη δημιουργία αξίας.
  • Σημαντικό μερίδιο στο πλαίσιο της ασκούμενης πολιτικής για την ανάπτυξη κατέχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.
  • Η δημιουργία μίας ηλεκτρονικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και θα κατευθύνει κατάλληλα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρόκειται να συμβάλει θετικά στην έγκυρη και σωστή πληροφόρησή τους.

Σημαντικά βήματα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα με μία σειρά παρεμβάσεων που θα συμβάλουν συμπληρωματικά με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στην ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με κυριότερα την τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, ενώ έπεται και η βελτίωση του συστήματος εποπτείας της αγοράς. 

 

Δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ

Δείτε τις διαθέσιμες παρουσιάσεις από το Συνέδριο εδώ

Δείτε φωτογραφίες από το Συνέδριο: