Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Δάνειο

Τελευταία Ενημέρωση: 06/03/2020

 

Στην περίπτωση του δανείου (loan funding), τα χρηματοδοτικά εργαλεία καλύπτουν κεφαλαιακές ανάγκες των επιχειρήσεων με τη χορήγηση δανείων χαμηλού επιτοκίου ή/και εγγυήσεων, αλλά και μικροπιστώσεων. Τα δάνεια μπορεί να αφορούν είτε παροχή κεφαλαίου για επενδύσεις αναπτυξιακού σκοπού (αγορά παγίων, μηχανολογικού εξοπλισμού) είτε παροχή κεφαλαίου κίνησης για λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο των επιδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων παρέχονται δάνεια με ευνοϊκούς όρους (επιτόκιο δανείου χαμηλότερο σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς, περίοδος χάριτος, μεγάλη περίοδος αποπληρωμής κλπ). Επιπροσθέτως, οι συνεργαζόμενες τράπεζες ζητούν μικρότερες εξασφαλίσεις (εμπράγματες, σε μετρητά ή ενοχικές) για την παροχή των δανείων, καθώς για ένα μεγάλο ποσοστό του δανείου παρέχεται εγγύηση του δημοσίου ή του αντίστοιχου φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.