Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

022 ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ Π. ΤΣΑΠΟΓΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ : ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ   

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ : Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ    Π. ΤΣΑΠΟΓΑΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 2003

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μέρος μιας σειράς οδηγών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του νέου επιχειρηματία που τον ενδιαφέρει ο κλάδος της Κεραμικής .

Με την εν λόγω έκδοση γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν ομαδοποιημένα τα προφίλ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του κλάδου. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στις υποστηρικτικές ενέργειες της δράσης 4.2.6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας που υλοποιείται από την Δ/νση Επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ και στοχεύει να αποτελέσει ένα καλό πρακτικό οδηγό αποσαφήνισης βασικών θεμάτων γύρω από το αντικείμενο της Κεραμικής, ώστε ο νέος επιχειρηματίας να μπορέσει να ενημερωθεί με σαφήνεια και απλότητα για τις δραστηριότητες του κλάδου και να βοηθήσει στις επιλογές του ώστε να πάρει τις καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Το  έργο  εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ΕΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΜΟΜΑΖΗΣ Α.Ε. και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου νέου επιχειρηματία, που θα δραστηριοποιηθεί στο χώρο της Κεραμικής.