Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (Αρχικό και 1η Αναθεώρηση)

Α. Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Νόμου 3982/2011 (άρθρο 42, παρ. 3).

Αρμόδια Δ/νση: Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων

Περιεχόμενα:

Σύνοψη - Συμπεράσματα Επιχειρησιακού Σχεδίου

Παράρτημα Επιχειρησιακού Σχεδίου - Βαθμολογίες Πολυκριτηριακής Μεθόδου

Τεχνική Έκθεση για Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης & Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ)

Τεχνική Έκθεση για τις Τεχνοπόλεις

Τεχνική Έκθεση για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Τεχνική Έκθεση για Επιχειρηματικά/Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας & Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics

Παρακάτω παρατίθενται οι Χάρτες Εντοπισμού Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων

Περιοχές Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων

 

Β. 1η Αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.3 του ν.3982/2011

Περιεχόμενα:

Τεχνική Έκθεση για Χρήσεις γης 

Τεχνική Έκθεση για Επιχειρηματικά Πάρκα 

Τεχνική Έκθεση για Τεχνοπόλεις 

Τεχνική Έκθεση για Επιχειρηματικά / Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας (ΕΠΕΕΕ) & Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) 

Τεχνική Έκθεση για Άτυπες Βιομηχανικές Χρήσεις

Για να ενημερωθείτε για τις Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας και Χονδρεμπορίου, επισκεφτείτε το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας http://gis.ggb.gr/ioived/.

Παρακάτω παρατίθενται οι Χάρτες Εντοπισμού Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων

Περιοχές Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (1η Αναθεώρηση)