Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων

Επιχειρησιακό Σχέδιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Νόμου 3982/2011 (άρθρο 42, παρ. 3).

Αρμόδια Δ/νση: Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων

Περιεχόμενα:

1. Σύνοψη - Συμπεράσματα Επιχειρησιακού Σχεδίου

2. Παράρτημα Επιχειρησιακού Σχεδίου - Βαθμολογίες Πολυκριτηριακής Μεθόδου

3. Τεχνική Έκθεση για Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης & Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ)

4. Τεχνική Έκθεση για τις Τεχνοπόλεις

5. Τεχνική Έκθεση για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

6. Τεχνική Έκθεση για Επιχειρηματικά/Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας & Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics

Για να ενημερωθείτε για τις Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας και Χονδρεμπορίου, επισκεφτείτε το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας http://gis.ggb.gr/ioived/.

Παρακάτω παρατίθενται οι Χάρτες Εντοπισμού Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων

Λοιπές Περιοχές