Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Αξιολόγηση Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ"

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη 7/3/2018, 16:03

 

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ» αποτέλεσε συνέχεια του πρώτου κύκλου («Εξωστρέφεια Ι») σε βελτιωμένη έκδοση. Προκηρύχθηκε από τη ΓΓΒ/Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η παρούσα μελέτη αξιολόγησης του Προγράμματος συντάχθηκε με ίδια μέσα και πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ, προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα για το μελλοντικό σχεδιασμό μέτρων στήριξης των ΜμΕ και της βιομηχανίας.

H στατιστική ανάλυση και γραφική απεικόνιση των δεδομένων έγινε με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα και συγκεκριμένα με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού «python 3.6», των σχετικών βιβλιοθηκών της («pandas», «numpy», «matplotlib», «seaborn», «docx») και της διαδικτυακής εφαρμογής ανάπτυξης ανοιχτού κώδικα «jupyter notebook».

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται στοιχεία για τα εξής:

 

Περίληψη

Πλήρες Κείμενο

Δεδομένα και κώδικας (προσεχώς)

 

Για πληροφορίες και προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας.