Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Υπαίθρια Χειροτεχνία

Με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρ. 8 του ν.4849/2021(ΦΕΚ Α΄207), η αρμοδιότητα χορήγησης βεβαίωσης χειροτεχνικής δεξιότητας προς πιστοποίηση ιδίας δημιουργίας,

ως δικαιολογητικού προς έκδοση σχετικής διοικητικής άδειας υπαίθριας διάθεσης χειροτεχνικών προϊόντων, μεταφέρθηκε από τη Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στην Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.). 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας: EBETAM A: https://www.mirtec.gr/Epikoinonia