Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Υπαίθρια Χειροτεχνία

Το θεσμικό πλαίσιο περιγράφεται στο Νόμο 4497/2017 (ΦΕΚ Α/171/13-11-2017) "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις".

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη σχετική Φόρμα Αίτησης

 Στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: