Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

PROSAFE

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συμμετέχει σε προγράμματα του Οργανισμού PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe, www.prosafe.org).

Ο βασικός σκοπός του μη κερδοσκοπικού Οργανισμού PROSAFE είναι η ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών και μεθόδων για την επιτήρηση της ασφάλειας των βιομηχανικών καταναλωτικών προϊόντων και των υπηρεσιών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Έργο του εν λόγω Οργανισμού αποτελεί μεταξύ άλλων και ο προγραμματισμός κοινών προγραμμάτων - δράσεων σχετικών με καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα, στα οποία συμμετέχουν χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια συντονισμού κοινών ελέγχων για την πιο αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς και την επίτευξη ενός υψηλότερου επίπεδου ασφάλειας των βιομηχανικών προϊόντων.

Οι κοινές δράσεις επιτήρησης της αγοράς που συντονίζονται από τον Οργανισμό  PROSAFE χρηματοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα τελευταία χρόνια, ο Οργανισμός PROSAFE συνεργάζεται με διεθνείς Οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ και  είναι  ενεργό μέλος του ICPSC (International Consumer Product Safety Caucus – Διεθνής Οργανισμός για την Ασφάλεια των Καταναλωτικών Προϊόντων).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα εποπτείας αγοράς στα οποία συμμετέχει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας μπορείτε να απευθυνθείτε στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Πολιτικής Ποιότητας και Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας.