Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Καλλιέργεια και Επεξεργασία Φαρμακευτικής Κάνναβης

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

 

H αδειοδότηση για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης διέπεται από τον:

 • ν. 4523/2018 «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις» (Α’ 41) ο οποίος προσέθεσε στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) το άρθρο 2Α   και τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4554/2018 (Α’130), το άρθρο  155 του ν. 4601/2019 και τα άρθρα 1-20 του ν. 4801/2021.

 

Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4523/2018  εκδόθηκε η ακόλουθη κανονιστική πράξη:

 • ΚΥΑ οικ. 51483/700/Φ15/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» (Β ‘1692)

που τροποποιήθηκε με τις:

 • ΚΥΑ οικ. 103057/1342/Φ15/2018 «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 51483/3700/Φ.15/2018 (Β' 1692) κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης»( Β’ 4426)
 • ΚΥΑ αριθμ. 118694/1485/Φ15/2018 «Τροποποίηση της αριθμ. 51483/700/Φ.15/2018 (Β’ 1692) κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» (Β’ 5129)
 • Ερωτηματολόγιο και Παράρτημα Αίτησης Φαρμακευτικής Κάνναβης (Το αρχείο σε μορφή word είναι διαθέσιμο στο τέλος του κειμένου)

 

Άλλη σχετική νομοθεσία:

 • ΥΑ αριθμ. Δ3(γ)52588/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης»(Β’ 2840)
 • ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10-8-2016), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14-2-2018), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας».
 • Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης όπως ισχύει.
 • ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72283/2636/5-11-2018 " Προσδιορισμός ΠΠΔ για τη δραστηριότητα «Επεξεργασία και παραγωγή τελικών προιόντων φαρμακευτικής κάνναβης»"
 • Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΦ  http://www.eof.gr/web/guest/pharma-cannabis

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

LICENSING PROCEDURES GUIDE FOR INVESTMENTS IN MEDICAL CANNABIS

 

Πρόοδος Αδειοδότησης/Στατιστικά στοιχεία: