Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Επικαιροποίηση μηνός Ιανουαρίου 2019 του καταλόγου προμηθευτών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με ΑΔΑ

Επικαιροποίηση μηνός Ιανουαρίου 2019 του καταλόγου δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο των κατηγοριών ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής που ορίζει η ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017.

Απόφαση