Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο υπουργικής απόφασης με θέμα «Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών οικιακής χρήσης» που εκπονήθηκε από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το οποίο αφορά στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης και διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ. αριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17.5.16 υπουργικής απόφασης και πιο συγκεκριμένα αυτού που αναφέρεται στην περίπτωση ε) του Παραρτήματος ΙΙ αυτής, "Ρευματοδότες και ρευματολήπτες για οικιακή χρήση".

Παρακαλούμε για τα γραπτά σχόλια σας έως τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 στο e-mail: panou.ourania@ggb.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ