Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ανακοίνωση σχετικά με την ακύρωση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Επιτροπής που συμπληρώνει την Οδηγία 2010/30/ΕΕ και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επισήμανση ενεργειακ

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου