Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Απόφαση ανάθεσης στην εταιρεία «GREEN2SUSTAIN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την επανακατάταξη των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις κατηγορίες του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011».