Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME)

Με συνολικό προϋπολογισμό € 2,3 δισ., το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Competitiveness of Enterprises and SMEs – COSME), αποτελεί το βασικό πλαίσιο για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την περίοδο 2014-2020 σε τέσσερις άξονες.

 1. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Ο άξονας αυτός θα απορροφήσει το 60% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος που θα διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στις συμβαλλόμενες τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς υπό μορφή (α) εγγυήσεων – αντεγγυήσεων (Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων) και (β) κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε ΜμΕ στα στάδια της επέκτασης και ανάπτυξης (Μηχανισμός Κεφαλαιακής Συμμετοχής για την Ανάπτυξη) για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει συμβληθεί ελληνικός χρηματοπιστωτικός φορέας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος COSME.

 1. Πρόσβαση στις αγορές

Μέσω του προγράμματος COSME χρηματοδοτείται η λειτουργία του δικτύου Enterprise Europe Network που αποτελεί το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πάνω από 600 γραφεία σε περισσότερες από 50 χώρες που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την πρόσβαση σε νέες αγορές και την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα χρηματοδοτούνται επίσης διαδικτυακά εργαλεία όπως η επιχειρηματική πύλη «Η Ευρώπη σου»  και η πύλη για τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γραφεία εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που παρέχουν υπηρεσίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και το Κέντρο Βιομηχανικής Συνεργασίας Ε.Ε. – Ιαπωνίας.

 1. Δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων πλαισίωσης για την ανταγωνιστικότητα

Στο πλαίσιο αυτού του άξονα, χρηματοδοτούνται δράσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη μείωση του διοικητικού βάρους, τον εκσυγχρονισμό των ΜμΕ και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters), καθώς και συγκεκριμένες δράσεις ενίσχυσης του τομέα του τουρισμού.

 1. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

Στο ευρύτερο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, το COSME χρηματοδοτεί το διασυνοριακό πρόγραμμα ανταλλαγών «ERASMUS για νέους επιχειρηματίες» καθώς και δράσεις για την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής.

Το COSME είναι ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα που υλοποιείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Executive Agency for SMEs – EASME).

Μπορείτε να δείτε εδώ όλες τις τρέχουσες προσκλήσεις του COSME.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, δια των Διευθύνσεων Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Βιομηχανικής Πολιτικής, εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε:

Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

 1. Τιμόθεος Ρέκκας

Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των ΜμΕ στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς
Κάνιγγος 20, 102 00, Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ.: 210-3893915
Fax: 210-3893919
E-mail: rekkas_t@ggb.gr

 1. Ευαγγελία Σολωμού

Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής
Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων
Κάνιγγος 20, 102 00, Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ.: 210-3893697
Fax: 210-3893911
E-mail: solomou_e@ggb.gr

Στο Enterprise Europe Network – Hellas  

 1. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Κωνσταντίνος Βαϊτσας
Κολοκοτρώνη 8
10561, Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ.: 210 3607690
Fax: 210 3636109
e-mail: vaitsas@help-forward.gr

 1. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Γεωργία Τζένου
Bασ. Κωνσταντίνου 48
11635, Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ.: 210 7273965
Fax: 210 7246824
e-mail: tzenou@ekt

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Δ/νση για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Επιχειρηματικότητα – Πρόγραμμα COSME
 2. Enterprise Europe Network – Hellas
 3. Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) (Αγγλικά)
 4. YourEurope Business Portal (Ελληνικά)