Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Παιδότοποι

Οι Διαπιστευμένοι Φορείς που έχουν λάβει έγκριση για να λειτουργούν ως αναγνωρισμένοι φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο πεδίο Παιδότοποι δυνάμει της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/ Β/ 08.06.2019) μέχρι σήμερα:

Όνομα Φορέα Τρέχουσα Απόφαση
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 6ΨΦΩ46ΜΤΛΡ-1Ι7
EUROCERT A.E. 67Β0465ΧΙ8-Η2Τ
ΚΡΟΝΟΣ ΨΟ3Λ465ΧΙ8-6ΥΝ
DQS - ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε 6ΦΛΜ46ΜΤΛΡ-ΕΜΕ
Octocert 6ΔΣ4465ΧΙ8-4Δ7
WPI Μ.Ε.Π.Ε. Ω7ΞΑ46ΜΤΛΡ-Γ3Δ
TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. Ω36346ΜΤΛΡ-23Α
TUV HELLAS A.E. ΨΡΦΘ46ΜΤΛΡ-4ΜΧ
TARGET HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΩΘΦΣ46ΜΤΛΡ-ΟΤΗ