Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Interreg - Success Road

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας είναι επικεφαλής εταίρος και ηγείται της υλοποίησης έργου με τίτλο «Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαδοχής ή μεταβίβασης ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη»  (πρωτότυπος τίτλος «Success Road: Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through Succession Procedures and Models» με ακρωνύμιο “Success Road” (PGI06072) που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020.

Η διαδοχή, ήτοι η μεταβίβαση της διοίκησης και της ιδιοκτησίας μίας επιχείρησης, αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για πολλές επιχειρήσεις. Στην Ευρώπη, μόνο το 30% των οικογενειακών επιχειρήσεων επιβιώνει της μετάβασης σε δεύτερη γενιά, ενώ μόνο το 10% αυτών μπορεί να ξεπεράσει τη μετάβαση στην τρίτη γενιά.

Το έργο Success Road στοχεύει στο να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση υποστηρίζοντας καταρχήν, τις εταιρείες του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και υποδημάτων να προετοιμάσουν και να διαχειριστούν τη διαδοχή, είτε πρόκειται για κληρονομική διαδοχή είτε για πώληση σε τρίτους.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις συμμετέχουσες εθνικές και περιφερειακές αρχές, να εφαρμόσουν πολιτικές και να σχεδιάσουν δράσεις για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ, να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη φάση της διαδοχής και έτσι να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.

Η προσπάθεια για τη στήριξη της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ θα συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη των εταιρειών και εν τέλει της οικονομίας.

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από επτά εταίρους:

  • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (EL)
  • European Confederation of the Footwear Industry - CEC (BE)
  • Lithuanian Innovation Center - LIC (LT)
  • Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων Ελλάδας (EL)
  • Valencian Association of Footwear Entrepreneurs - AVECAL (ES)
  • The Valencian Institute for Entrepreneurial Competitiveness - IVACE (ES)
  • Mazovia Development Agency Plc - ARM (PL)

Διάρκεια: Αυγ. 2019—Ιουλ. 2022,

Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου : € 859 840 (85% από ΕΕ)

Για περισσότερες πληροφορίες: