Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2020

Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2020

Δηλώστε συμμετοχή έως τις 12 Ιουνίου 2020

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας καλεί να συμμετάσχετε στο Διαγωνισμό για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2020», που απευθύνεται Μόνο σε Δημόσιους Φορείς. Στόχος του Διαγωνισμού, είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε, είναι οι εξής:

  • Προώθηση Επιχειρηματικότητας
  • Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
  • Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
  • Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
  • Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων
  • Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ως μίας εκ των κεντρικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθεί η ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας στις συμμετέχουσες προτάσεις όλων των κατηγοριών.

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:

  • 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
  • 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).

Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα βραβευθεί το Νοέμβριο 2020 στη Γερμανία.

Αν εκπροσωπείτε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής σας, σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.

Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει τη συμπλήρωση και υποβολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σας ηλεκτρονικά (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρχείου σε μορφή word και pdf), στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

E-mail: NikolopoulouO@ggb.gr και Garantzioti.I@ggb.gr  

Επισημαίνεται, ότι το Δελτίο Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία.

Το Δελτίο Συμμετοχής, το Επιχειρησιακό Εγχειρίδιο και το Ενημερωτικό Δελτίο που περιλαμβάνουν οδηγίες για τη συμμετοχή σας, είναι αναρτημένα παρακάτω:

Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα μας στο Facebook:

https://www.facebook.com/EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stream

και την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

https://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/