Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης έργου «Προσαρμογή Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ»

Το σχέδιο της διαβούλευσης αναρτήθηκε σήμερα στο πεδίο «Διαβουλεύσεις» της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ με μοναδιαίο αριθμό 20DIAB000009495.

Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ