Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο δράσης υλοποίησης του έργου Success Road

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την επιχείρηση υπό την επωνυμία «ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» (σε έντυπη μορφή), με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς, με αντικείμενο «Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Ελλάδα με στόχο την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και νέων μέτρων διαδοχής», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Έργου έργου: «Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models» με ακρωνύμιο «Success Road» και κωδικό έργου PGI06072 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ