Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Ενδιαφέροντος “Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου”

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Ενδιαφέροντος και της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων Έργου και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 41525/7-4-2021 Απόφασης
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος- ΣΕΚΕΕ
(Important Project of Common European Interest – IPCEI) στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας “Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου”»