Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (01/2021/ΔΠΠ) για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσίας

«Μελέτη για τις εργαστηριακές υποδομές στον ελλαδικό χώρο σε σχέση με τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών δοκιμών στο πλαίσιο εποπτείας αγοράς βιομηχανικών προϊόντων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 4 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο: «Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της ΓΓΒ στον τομέα εποπτείας της αγοράς» με κωδικό ΟΠΣ 5007911.