Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Θεσμοθετημένα εργαλεία (ανά πεδίο εποπτείας)

Μέχρι στιγμής, έχει ρυθμιστεί το πλαίσιο εποπτείας και έχει εκδοθεί δευτερογενής νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4512/2018, για τα κάτωθι πεδία εποπτείας:

1. Ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων

2. Ασφάλεια τροφίμου

3. Προστασία του περιβάλλοντος

4. Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών

5. Ασφάλεια υποδομών και κατασκευών