Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Οριζόντιοι Οδηγοί

 

Οριζόντιοι Οδηγοί

 

(Όπως προβλέπονται με τις κάτωθι διατάξεις του ν. 4512/2018: α) άρθρ. 128, παρ. 21, όπως τροπ. με  άρθρ. 19, παρ. 2, ν. 4635/2019 και β) άρθρ. 131, παρ. 1, όπως τροπ. με άρθρ. 19, παρ. 4, ν. 4635/2019)

 

Οι πέντε (5) Οδηγοί που ακολουθούν, για «την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος Εποπτείας και Ελέγχων των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα», εκπονήθηκαν από κοινή ομάδα εμπειρογνωμόνων, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της Διεύθυνσης Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (ΔΙΚΑΝΕΠ, πρώην ΔΙΚΑΠΕΠ, Better Regulation Delivery Directorate - BRDD) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και εμπειρογνωμόνων της ομάδας της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΠΤ) για την Ελλάδα.

Οι πέντε (5) Οδηγοί θέτουν τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων στην Ελλάδα.

Στόχος των Οδηγών είναι η υποστήριξη των ελεγκτών και των εποπτευουσών αρχών της χώρας, ώστε να αναπτύξουν, με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο, νέες μεθόδους και εργαλεία για τους ελέγχους, προκειμένου να εμπεδωθούν και να διασφαλισθούν βέλτιστες και αποτελεσματικές διαδικασίες εποπτείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σημαντικό στόχο των Οδηγών αποτελεί επίσης, η αναλυτική ενημέρωση των επιχειρήσεων και των ενώσεών τους αναφορικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό, για τη διαμόρφωση ενός φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.