Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Δ/νση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περ/ντος (ΔΙΚΑΝΕΠ) - Τμήμα Β'

 

Διεύθυνση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (ΔΙΚΑΝΕΠ)

 

Η επιχειρούμενη αλλαγή στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της εποπτείας επιτάσσει την ομαλή μετάβαση και την αμοιβαία προσαρμογή των εμπλεκομένων μερών (εποπτεύουσες αρχές και επιχειρήσεις) στα νέα δεδομένα.

 

Τον συντονισμό της μεταρρύθμισης για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων με την υιοθέτηση των προβλέψεων του ν. 4512/2018, έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ), όπου αρμόδια υπηρεσία για το εν λόγω έργο αποτελεί η Δ/νση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (ΔΙΚΑΝΕΠ) και ειδικότερα το Τμήμα Β΄ - Συντονισμού Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων & Προϊόντων.

 

Η ΔΙΚΑΝΕΠ αντικατέστησε την ΔΙΚΑΠΕΠ (Δ/νση Συντονισμού & Παρακολούθησης του Κανονιστικού Πλαισίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον), του άρθρ. 133 του ν. 4512/2018.

 

Οι αρμοδιότητες της ΔΙΚΑΝΕΠ και του Τμήματος Β΄ προβλέπονται στην ακόλουθη νομοθετική διάταξη: