Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών

 

 

 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΜΗ (Η΄ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΦΟΡΕΑΣ /

ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) /

http://www.mindev.gov.gr

«Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών και μεθοδολογία σχεδιασμού των ενεργειών ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

ΥΑ 74784/2021 (ΦΕΚ 3114/Β΄)