Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών

 

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΝΟΜΗ (Η΄ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΦΟΡΕΑΣ /

ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) /

Γενική Γραμματεία Εμπορίου / 

http://www.mindev.gov.gr

https://kataggelies.mindev.gov.gr

«Ορισμός Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας & Συντονισμού και Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας & Διαχείρισης των οικονομικών δραστηριοτήτων στο πεδίο προστασίας του καταναλωτή».

         

         Άρθρ. 23, 24, 25 & 27 του Κεφ. Γ΄

         του ν. 5019/2023 (ΦΕΚ 27/Α΄),

         όπως προστίθενται, αντίστοιχα,

         ως άρθρ. 13ζ, 13η, 13θ & 13γ

         του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α' - 

         κωδικ. ΥΑ 5338/2018, ΦΕΚ 40/Β')

«Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών και μεθοδολογία σχεδιασμού των ενεργειών ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Άρθρ. 26 του Κεφ. Γ΄

του ν. 5019/2023 (ΦΕΚ 27/Α΄),

όπως προστίθεται ως άρθρ. 13β

του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α΄ -

κωδικ. ΥΑ 5338/2018, ΦΕΚ 40/Β')

•  ΥΑ 74784/2021 (ΦΕΚ 3114/Β΄)

Διενέργεια ελέγχων - Μέτρα συμμόρφωσης -

Ειδικά διοικητικά μέτρα και κυρώσεις

           

         'Αρθρ. 27, 28, 29 & 30 του Κεφ. Γ΄

         του ν. 5019/2023 (ΦΕΚ 27/Α΄),

         όπως προστίθενται, αντίστοιχα,

         ως άρθρ. 13γ, 13δ, 13ε & 13στ

         του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α'  - 

         κωδικ. ΥΑ 5338/2018, ΦΕΚ 40/Β')