Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση “Ideas Powered for Business SME Fund” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Ideas Powered for Business SME Fund”

Το “Ideas Powered for Business SME Fund” αποτελεί πρόγραμμα επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual property rights). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Single Market Progamme/COSME-SME Pillar της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες με αίτησή τους μπορούν να λάβουν επιχορήγηση με τη μορφή voucher για την κάλυψη δαπανών που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual property rights).

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή από τις 10 Ιανουαρίου 2022 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας (first come first served basis).

 

Αναλυτικές πληροφορίες:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund?pk_campaign=COSME&pk_medium=SEM&pk_content=IE-ENG&pk_campaign=Paid-AdWordsSearch&pk_kwd=sme%20fund

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/grants-sme-fund-2022